Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sponzoři

Air Show Team Rakovník hledá sponzory  

Air Show Team Rakovník existuje již 15 let a zabývá se především imitací leteckých bitev a událostí 2.světové války pomocí radiem řízených maket modelů letadel.Pro maximální autenticitu událostí využívá pozemních kulis,zvukového a hudebního doprovodu a pyrotechnických efektů,jak pozemních,tak v modelech.Za dobu své činnosti ASTR Rakovník navštívil opakovaně se svým programem celou řadu leteckých dnů nejen v České republice,ale několikrát i na Slovensku a v Německu,vždy s velmi příznivým ohlasem. 

Členskou základnu ASTRu Rakovník tvoří především dlouholetí zkušení místní modeláři,do činnosti se však v současnosti také plnohodnotně zařadil i náš modelářský dorost.A právě příchodem nových mladých členů a zvolením nového vedení teamu došlo opět v roce 2012 ke značnému zintenzivnění činnosti občanského sdružení.Naše skupina svou činností nejen propaguje modelářství,leteckou techniku,ale navíc ji propojuje s historickými událostmi. 

Budoucí činnost týmu tak nyní naráží především na finanční možnosti sdružení,resp.jednotlivých členů,neboť rozvoj naší činnosti v současnosti limitují především náklady na dopravu (lidí,modelů a materiálu) na místo konání akce a cena použité pyrotechniky na každé vystoupení.

Za dobu svého fungování si sice team vytvořil (převážně z vlastních zdrojů) potřebný počet modelů,kulis apod.,ale počet vystoupení je limitován našimi finančními možnostmi. 

Team je nyní plně schopen dalšího vylepšování svých představení a také by se rád účastnil většího počtu akcí na které je zván,ale dosud je ,bohužel,nucen odmítat účast z finančních důvodů.Při ceně jednoho modelu cca 30-50 000Kč a dalších nemalých provozních nákladech,nejsou dále jeho členové již schopni z vlastních zdrojů uhradit rostoucí náklady na dopravu (plné obsazení tvoří cca 5 osobních aut s přívěsy) a náklady na spotřebovanou pyrotechniku,která je nutná k vytvoření co největší věrnosti celého představení.Team by rád vytvořil také další nové představení k čemuž je potřebné především natočení nového zvukového a hudebního doprovodu (CD v nahrávacím studiu) a výroba kulis k další vybrané události 2.sv.války.Hledáme proto sponzory a podporovatele naší činnosti,kteří by nám pomohli přiblížit se našim cílům.Přivítáme jakoukoliv finanční,materiální nebo jinou pomoc.Vaše nabídky s Vámi rádi projednáme osobně.